Strane

Uključeni serveri  (Razne statistike)

Pratimo 1.125 igrača (1 novih igrača u poslednja 24h) sa 33.301 ubistava na 1 servera
Server Adresa Mapa Vreme Igrača
FreeCS.IN New Public 62.152.55.35:41015 - 00:13:34h 2/20
Server Adresa Mapa Vreme Igrača
FreeCS.IN New Public 62.152.55.35:41015 - 00:13:34h 2/20
# Igrač Rezultat Hs Hpu Rundi Pobeda Prec. Lat Vreme +/- Veština Rank
1  pisun 28 : 40 0 - 71 27 - - 00:31:34h -36 2.084 5
Counter-Terrorist (19 Pobeda) 28 : 40 0 - 71 27 - - 00:31:34h - 2.084 5
1  Andzen 40 : 28 0 - 71 40 - - 00:29:59h 394 1.394 18
Terrorist (15 Pobeda) 40 : 28 0 - 71 40 - - 00:29:59h - 1.394 18

Dnevne nagrade (Pregled)

Nagrade Pobednik (nedelja, jan 26, 2020.) Najuspešniji danas
AK47  Kenka_U3_ry4u (6 kills with ak47) Nije dodeljeno
AWP  Kenka_U3_ry4u (3 kills with awp) Nije dodeljeno
Best Latency Nije dodeljeno Nije dodeljeno
Colt M4A1 Carbine  soyuz_spasenia (6 kills with m4a1) Nije dodeljeno
Desert Eagle Nije dodeljeno Nije dodeljeno
Dual Berretta Elites  Kenka_U3_ry4u (4 kills with elite) Nije dodeljeno
Five-Seven  soyuz_spasenia (1 kills with fiveseven) Nije dodeljeno
Fusil Automatique  soyuz_spasenia (1 kills with famas) Nije dodeljeno
G3/SG1 Sniper Rifle Nije dodeljeno Nije dodeljeno
Galil Nije dodeljeno Nije dodeljeno
Glock  Kenka_U3_ry4u (7 kills with glock) Nije dodeljeno
Grenade Nije dodeljeno Nije dodeljeno
Knife Maniac  Kenka_U3_ry4u (1 knifings) Nije dodeljeno
Longest Kill Streak  soyuz_spasenia (2 kills) Nije dodeljeno
Longest Play Time  Kenka_U3_ry4u (00:46:18h hours) Nije dodeljeno
M249 PARA  soyuz_spasenia (10 kills with para) Nije dodeljeno
MAC-10 Nije dodeljeno Nije dodeljeno
Most Damage Nije dodeljeno Nije dodeljeno
Most Deaths  soyuz_spasenia (40 deaths) Nije dodeljeno
Most Headshots Nije dodeljeno Nije dodeljeno
Most Improved Player  soyuz_spasenia (222 points gained) Nije dodeljeno
Most Kills  Kenka_U3_ry4u (40 kills) Nije dodeljeno
Most Suicides Nije dodeljeno Nije dodeljeno
MP5-Navy Nije dodeljeno Nije dodeljeno
P90 Nije dodeljeno Nije dodeljeno
Scout Eilte  soyuz_spasenia (3 kills with scout) Nije dodeljeno
SG-552 Commando Nije dodeljeno Nije dodeljeno
Shotgun  Kenka_U3_ry4u (10 kills with m3 shotgun) Nije dodeljeno
Sig Sauer P-22  Kenka_U3_ry4u (2 kills with p228) Nije dodeljeno
Sig SG-550 Sniper  soyuz_spasenia (5 kills with sg550) Nije dodeljeno
Steyr Aug Nije dodeljeno Nije dodeljeno
Steyr TMP  soyuz_spasenia (1 kills with tmp) Nije dodeljeno
Top Defuser  soyuz_spasenia (3 bomb defusions) Nije dodeljeno
Top Demolitionist  Kenka_U3_ry4u (4 bomb plantings) Nije dodeljeno
Top Hostage Killer  Kenka_U3_ry4u (1 hostages killed) Nije dodeljeno
Top Hostage Rescuer Nije dodeljeno Nije dodeljeno
UMP45  Kenka_U3_ry4u (3 kills with ump45) Nije dodeljeno
USP Master  soyuz_spasenia (6 kills with usp) Nije dodeljeno
XM 1014 Auto-Shotgun  Kenka_U3_ry4u (2 kills with xm1014) Nije dodeljeno